logo DOPLUSU
logo DOPLUSU

           Tento web sjednotilo nezávislé sdružení podnikatelů, zabývajících se financováním a jinými příbuznými obory, a to převážně na základě spolupráce s lidskými zdroji a výtažky z médií.

     Vyhledáváme klasické, ale i méně obvyklé investiční, sponzorské a podnikatelské, popř. charitativní záměry, příležitosti.

 

 

 

 

Provozovatel webu: S.Milá      IČO: 87887428
Kontakty

doplusu@gmail.com

+420 734 609 031
+420 608 181 014
+420 774 053 482

Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál

Sponzor

Logo pojišťovny Allianz na boku budovyfotbalového stadionu Allianz Arena vMnichově, kterého je sponzorem

Sponzoring je podpora převážně neziskové akce, osoby nebo organizace formou finančního nebo materiálního daru. Sponzor je někdy považován za synonymum mecenáše, na rozdíl od něho ale klade sponzorství v současnosti velký důraz na marketingový přínos pro sponzora, především pokud jde o jeho zviditelnění.

·         1 Oblasti sponzoringu

·         2 Sponzoring v televizi

·         3 Marketing a sponzoring

·         4 Společenské aspekty sponzoringu

Oblasti sponzoringu

Sponzorovány jsou nejvíce oblasti sportu, vědy, výzkumu a vzdělávání, kultury, charitativní a jiné společenské aktivity. Sport přitom v současnosti vede.[1] Významné sportovní události nesou často jméno sponzora přímo ve svém názvu, nebo mají více či méně partnerů. Specifickou oblastí je sponzoring politických stran, u něhož hrozí, že bude spojen s korupčním jednáním, kterému se čelí větší transparentností.[2] Strany jsou různými předpisy nuceny zveřejňovat výši sponzorských darů a totožnost dárců. V České republice jde o zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (č. 424/1991 Sb.).

Sponzorství není jen záležitostí obchodních společností. Na sponzoringu se mohou podílet i nadace a fondy či významné osobnosti, v jejichž případě už ale často přechází do sféry mecenášství. Sponzorské dary je ale možné užívat jako prostředek k snižování daní, v České republice jsou odpočitatelnou položkou ze základu daně.[3] Existují i přímé odpisy části daní na příslušný účel, např. vMaďarsku či na Slovensku.[4]

Sponzoring v televizi

Při prezentaci sponzora hrají roli média, která zvyšují dopad. Proto jsou často sponzorovány přímo televizní pořady.

Pravidla pro sponzoring v televizi určuje v České republice zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Zakazuje mj. sponzorování zpravodajství a publicistiky nebo hodnocení vlastností výrobku ve sponzorském vzkazu. Je také zakázán přímý vliv sponzora na obsah pořadu.

Formy prezentace sponzora v televizi zahrnují sponzorské vzkazy, zobrazení loga na obrazovce (tzv. injektáž), umístění loga ve studiu apod.

Marketing a sponzoring

Sponzorské vozy Porsche zapůjčené sponzorem pořadatelům Turnaje mistryň vtenisu, který sám nese jméno sponzora:Sony Ericson Championships Sponzoring není jedinou formou podpory značky či zboží. Na rozdíl od reklamy, která slouží hlavně k prezentaci vlastností výrobků či služeb, se hodí spíš na posilování známosti značky. Jako prostředek k rozšíření omezených možnosti k prezentaci vlastností výrobku se používá registrace sloganu, který vlastnost obsahuje, jako obchodní značkyFormy prezentace společnosti jsou různé podle povahy sponzorovaného objektu a podle místních zvyklostí. V českém prostředí se například ve sportu prosadil systém pojmenování sportovních klubů podle sponzorů, který je v západní Evropě neobvyklý u fotbalu, zcela výjimečný ve Spojených státech; naopak je běžný také např. v Japonsku, ale i v Evropě v cyklistice). Ze zahraničí naopak dodatečně do České republiky přišel způsob začleňování jména sponzora do názvu sponzorované akce nebo do názvu sportovního stadionu.

Společenské aspekty sponzoringu

Sponzoring je ve srovnání s reklamou vnímán veřejností pozitivněji. Obchodní společnosti spoluvytvářejí svůj obraz podle toho, jaké oblasti společenského života věnují své prostředky. Sponzoring na druhou stranu může působit i škodlivě, podobně jako reklama. Kvůli tomu dochází k postupnému omezování sponzoringu tabákovými společnostmi. Od roku 2005 je v platnosti evropská směrnice o zákazu tabákové reklamy a sponzorování mezinárodních akcí tabákovými společnostmi.[7]Česká republika byla právě za volnější přístup k sponzoringu tabákovými společnostmi Evropskou unií kritizována.[8] Podobně kontroverzně je přijímán i sponzoring výrobci alkoholu.

Sponzor projektu (angl. Project sponsor) je jedna z projektových rolí při projektovém řízení. Sponzorem projektu je výše postavená osoba organizace, často člen představenstva. Je-li projekt zajišťován dodavatelským způsobem externí organizací, je sponzor zastoupen stranou zákazníka (nebo má na zákazníka významný vliv). Hlavním cílem a úkolem sponzora je zastřešovat a obhajovat projekt, taktéž je sponzor odpovědný úspěch projektu.

Na menších projektech může být sponzor současně projektový manažer. Většinou je však sponzor nadřízený projektového manažera (přímo nebo projektově). Čím rozsáhlejší je projekt a čím větší má dopad na organizaci, tím je důležitější vliv a postavení sponzora.

Sponzor nebývá zahrnut do detailů projektu; důležitá je schopnost komunikovat s výše postavenými osobami organizace jejich jazykem s důrazem na přínosy projektu.

Každý sponzor je schopen ovlivňovat lépe či hůře jen určitou část organizace. Proto projekt mívá často i více než jednoho sponzora, nezřídka dochází k výměnám osob v rolích sponzorů.

Hlavní zodpovědnosti

§  Iniciace projektu

§  Obhajoba projektu interně i externě

§  Zajišťování prostředků (rozpočetu) pro projekt

§  Eskalace problémů nad úroveň běžně dostupnou projektovému manažerovi

§  Podpora projektového manažera


1

PŘEVODNÍK MĚN

nainstalujte si na Vaše stránky [ zdarma ]

Kolik Kč jste již investovali v letošním roce?

501.000,- a více (2 | 11%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one